1974 / 75 - druga klasa. Pierwsza klasa zamkniętej szkoły nr. 6 została podzielona na inne szkoły. Ja i parę innych uczniów dostaliśmy się do szkoły nr. 7 (koło sklepu rybnego - fischhalle - moźna było zawsze czuć kiedy ryby przywieźli!). 04. Maj 1975 - wielki dzień - pierwsza Komunia. Ja jestem na zdjęciu po lewej stronie w środkowym rzędzie - w białym ubranku! 1975 / 76 - trzecia klasa 1976 / 77 - czwarta klasa strona zdjęcia z podpisami 1977 / 78 - piąta klasa odwrotna strona zdjęcia z podpisami 1976 - trzecia klasa z Olkiem Wójcikiem 1977 - czwarta klasa z Olkiem Wójcikiem 1977 - czwarta klasa z Markiem Późnym 1978 - piąta klasa z Jackiem Korzeniakiem
  
1974 / 75 - 2-te Klasse. Die erste Klasse der geschlossenen Schule Nr. 6 wurde auf andere Schulen verteilt. Ich und paar andere sind auf die Schule Nr. 7 gekommen (in der Nähe der Fischhalle - hat das manchmal gestunken!) 04. Mai 1975 - ein großer Tag - die erste Kommunion. Ich stehe ganz links in der zweiten Reihe von unten - in weiß ! 1975 / 76 - 3-te Klasse 1976 / 77 - 4-te Klasse Rückseite des Bildes mit Unterschriften 1977 / 78 - 5-te Klasse Rückseite des Bildes mit Unterschriften 1976 - 3-te Klasse mit Olek Wójcik 1977 - 4-te Klasse mit Olek Wójcik 1977 - 4-te Klasse mit Marek Późny 1978 - 5-te Klasse mit Jacek Korzeniak
    
Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć Fenster schließen - okienko zamknąć